OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje střežíme!

1. Základní ustanovení
Společnost Cyklo ELBI s.r.o. se sídlem Plzeňská 2299/168, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 25403681, (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • adresa.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresa zpracováváme, abychom vás jako zákazníka, který využívá naší službu mohli kontaktovat a sdělit vám potřebné informace. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel systému WordPress
 • společnost Google, Facebook, Instagram a Sklik.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroj zpracovaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytne nebo které získal na základě vyplnění kontaktního/poptávkového formuláře.

3. Práva zákazníka
Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním,
 • vznést proti zpracování osobních údajů námitku v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Zabezpečení osobních údajů
Správce tímto prohlašuje, že přijal technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům má přístup pouze Správce nebo jím pověřené osoby. 

5. Závěrečná ujednání
Zaškrtnutím Souhlas se zpracováním osobních údajů a odesláním kontaktního formuláře zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami pro ochranu osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2024

Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
0